Plavecké Podhradie - kríž kovový v chotári

Na lúke južne od obce je v pletivovej ohrádke kovový kríž s plechovým korpusom Krista. Je podobnej konštrukcie ako ústredný kríž cintorína, len menší. V tomto priestore je pri poľných cestách kríž zaznamenaný už na medzivojnovej mape z 30. rokov. Ťažko povedať, či by dnešný pochádzal ešte z tej doby. Kríž leží na okraji dlhej terénnej vlny vytvárajúcej terasu súbežne s lesom. Terasa je asi pozostatkom stavebných úprav pri vymedzovaní pozemkov v neskorom stredoveku.