Pernek - misijný kríž (2013)

Na záver týždňových misií vo farnosti, iniciovaných farárom Milanom Naďom, bol 3. novembra 2013 požehnaný misijný kríž, ktorý vztýčili pri múre kostola. Misie s rovnakým programom bežali súbežne vo farnosti Jablonové, ktorú farár z Perneku tiež spravuje.