Pernek - kríž za obcou (do Jablonového)

Za obcou pri ceste do Jablonového je drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Kríž na železných nosníkoch v železnej ohrádke je bez akýchkoľvek nápisov a má rovnakú rezbársku úpravu ramien ako ďalší drevený kríž v obci pri ceste do Kuchyne.

V prípade tohto kríža, by mohlo ísť o kríž presunutý (v 50-tych rokoch minulého storočia po výstavbe družstevného areálu?) z priestoru za halami družstva, kde býval zakreslený na mapách aspoň od 2. polovice 19. storočia.