Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)

Na okraji obce pri ceste do Kuchyne je novší drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Kríž je upevnený na betónovom nosníku, nie sú na ňom žiadne datujúce údaje. Na tomto mieste, vtedy ešte mimo intravilánu, je kríž zaznamenaný počas tretieho vojenského mapovania. Existoval teda už aspoň v 2. polovici 19. storočia. Podľa prvého vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie v 2. polovici 18. storočia na jeho mieste stála drobná, ale významnejšia sakrálna stavba.