Pernek - kríž (2013) misijný

Na záver týždňových misií vo farnosti, iniciovaných farárom Milanom Naďom, bol 3. novembra 2013 požehnaný misijný kríž, ktorý pri tejto príležitosti vztýčili pri múre kostola. Misie s rovnakým programom bežali súbežne vo farnosti Jablonové, ktorú farár z Perneku tiež spravuje.