Pernek - Kalvária (2005)

Vyšná Skalka je pietne miesto s jaskyňou a nikou pre sochu Panny Márie. Kalváriu v podobe troch drevených krížov na Vyšnej Skalke vybudovali asi koncom 30-tych rokov dvadsiateho storočia. Podľa www.pernek.sk boli na začiatku nového storočia kríže už značne poškodené a nové železné kríže pre Kalváriu zhotovil Ladislav Čerňanský. Po ich osadení boli v roku 2004 posvätené. Miesto sa zároveň dobudovávalo o ďalšie sakrálne stavby. Dnes sú súčasťou okrem troch železných krížov (4,5 m) bez korpusov, rovnako vysoký slovenský dvojkríž, dva piliere na spôsob Božích múk a imitácia polozborených základov malej kaplnky. Na podstavci slovenského dvojkríža je v malte vyrytý rok jeho výstavby (2004) a ďalší nápis (VYŠNÁ SKALKA - KRÍŽE- POSVÄTIL THDR. LADISLAV OSTRÁK DEKAN DŇA 21. 8. 2005).