Medené Hámre - Paulenov kríž

Pri ceste nad Medenými Hámrami je subtilný drevený kríž venovaný Štefanovi Paulenovi, ktorý zomrel 17. novembra 1989. Okolnosti jeho smrti nepoznáme. Kríž bol aspoň raz obnovený, predošlý s rovnako strohým nápisom bol drevený približne v rovnakom formáte.