Mást - kríž pri kostole

Pri mástskom kostole sa nachádza kamenný kríž bez datujúcich nápisov. Je na ňom len tabuľka z doby obnovy kríža, ktorú vykonali miestni farníci.

 

Ku cti a chvále Božej
pri oprave kostola
v r. 1991 nechali obnoviť
Bohu vďační farníci


                        z Mástu