Mást - kríž (1873) v obci

Oproti cintorínu na križovatke Hviezdoslavovej a Záhumenskej ulice sa nachádza v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1873. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali v spomenutom roku postaviť Terézia a Jozef Belošič. Najcharakteristickejšou črtou kríža je masívny prechod od samotného kríža ku rímse podstavca, architektonicky vyriešený v podobe širokej oblúkovitej striešky. Kríže rovnakého typu sú pred kostolmi vo Veľkých Levároch a v Malackách. V januári 1996 bol kríž aj s ohrádkou následkom autonehody čiastočne poškodený. Oprava sa vykonala ešte v tom samom roku.

 

Pomník nechali postaviť
ku cti Pána Ježiša Krista
Jozef a Terézia
Belošič
r. 1873