Marianka - pilier (1658) s krížom

   Na rázcestí ulíc Karpatská a Kamenná sa nachádza štíhly kamenný pilier zdobený reliéfmi. Vrch piliera je ukončený krížom. Pod krížom sa nachádzajú reliéfy s výjavmi pašií. Nižšie sa nachádza erb a pod ním letopočet 1658, ktorý by sme mohli považovať za rok vzniku stĺpa. Nad erbom sú iniciály ISFS.

Ďalšie údaje sú prevzaté od Jany Oršulovej.

Pilier v roku 2004 reštaurovali Martin Kukura a Jan Janda, poslucháči 4. ročníka Katedry reštaurovania VŠVU v ateliéri doc. J. Kubu. Na pilieri bola vtedy umiestnená kamenná plastika žehnajúceho Ježiša. Výskum k reštaurovaniu preukázal, že je však mladšia ako pilier a dospelo sa k záveru v súvislosti s pašiovými reliéfmi, že pôvodne bol na vrchole asi kríž. J. Oršulová identifikovala erb ako Sigrayovský. Z iniciál nad erbom určila najpravdepodobnejšieho nositeľa erbu a tým aj donátora piliera Jána Sigraya, stupavského hradného kapitána. Malou nezrovnalosťou vzbudzujúcou určité pochybnosti, ktoré by sa však aj dali rozumne aj keď len hypoteticky vysvetliť, je že tento Ján Sigray zomrel o rok skôr, ako je vyryté pod erbom.*

Bez vysvetlovania ponechávame nasledujúcu informáciu. Ján Sand napísal o soche na pilieri, že je ňou územčistá postava Bohorodičky z pieskovca.**

 

* Jana Oršulová: Renesančný erb v Marianke, in: Pamiatky a múzeá 1/2005, Bratislava, str. 33 - 35.

** Ján Sand: Marianka ako ju nepoznáte, in: Stupavské zvesti 2/2001, str. 9

pozn.: Pôv. socha Ježiška z piliera bola po reštaurovaní umiestnená vo svadobnej sieni OÚ (Zdroj: www.marianka.eu).