Marianka - pilier (1658) s krížom

Na rázcestí ulíc Karpatská a Kamenná sa nachádza štíhly kamenný pilier zdobený reliéfmi. Vrch piliera je ukončený krížom. Pod krížom sa nachádzajú reliéfy s výjavmi pašií. Nižšie sa nachádza erb a pod ním letopočet 1658, ktorý by sme mohli považovať za rok vzniku stĺpa. Nad erbom sú iniciály ISFS.

Ďalšie údaje sú prevzaté od Jany Oršulovej.

Pilier v roku 2004 reštaurovali Martin Kukura a Jan Janda, poslucháči 4. ročníka Katedry reštaurovania VŠVU v ateliéri doc. J. Kubu. Na pilieri bola vtedy umiestnená kamenná plastika žehnajúceho Ježiša. Výskum k reštaurovaniu preukázal, že je však mladšia ako pilier a dospelo sa k záveru v súvislosti s pašiovými reliéfmi, že pôvodne bol na vrchole asi kríž. J. Oršulová identifikovala erb ako Sigrayovský. Z iniciál nad erbom určila najpravdepodobnejšieho nositeľa erbu a tým aj donátora piliera Jána Sigraya, stupavského hradného kapitána. Malou nezrovnalosťou, vzbudzujúcou určité pochybnosti, ktoré by sa však dali rozumne hypoteticky vysvetliť, je že Ján Sigray zomrel o rok skôr, ako je vyryté pod erbom.

 

Jana Oršulová: Renesančný erb v Marianke, in: Pamiatky a múzeá 1/2005, Bratislava, str. 33-35;
pozn.: Socha Ježiša z piliera bola po reštaurovaní umiestnená vo svadobnej sieni obecného úradu (zdroj: www.marianka.eu).