Marianka - kríž pri kostole

V Marianke pri kostole je jednoduchý drevený kríž (4m) bez nápisov. Začiatkom roka 2008 na ňom bola ešte plastika Krista, v nasledujúcom období je kríž už bez akéhokoľvek korpusu.

   Od p. Makovickej preberám nasledovné: Z ústredného kríža Kalvárie a z kríža pri kostole boli v júli 2008 sňaté drevené plastiky Krista, predtým už viackrát opravované. Budú ich nanovo reštaurovať akad. sochári M. Štaudt a M. Černák a na kríže budú umiestnené ich epoxidové kópie.*

   Na Kalvárii bola už nová plastika Krista osadená v roku 2009, kríž pred kostolom je zatiaľ ešte bez korpusu.

 

*M. Makovická: Kde sa podeli korpusy z krížov? In: Mariatál, spravodaj obce Marianka 2/2008, str. 15.