Marianka - kríž (1970) na cintoríne

Na cintoríne v Marianke je v železnej ohrádke ústredný kríž z roku 1970. Tento letopočet je vyrytý do betónového podstavca. Kríž je chránený lomenou plechovou strieškou, je zo železného profilu s drevenou výplňou. Dopĺňajú ho kovová plastika Krista a ozdobná liatinová kartuša s reliéfom Panny Márie.