Marianka - kríž (1984) v chotári

Malý železný kríž stojí na mieste smrteľného nešťastia, ktoré sa udialo v roku 1984 pri výmole vedúcom za východnou stranou kameňolomu pod Baraňou lúkou. Na železnej tabuľke je vyzváraný nápis:

 

TU TRAGICKY

ZAHYNUL NÁŠ

KAMARÁD

  CZAPAY ŠTEFAN 

+ 24. II. 1984