Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce

Za obcou, dnes na Bystrickej ulici, bol v roku 1930 vztýčený kríž pri príležitosti osláv 900-ročného jubilea sošky Mariatálskej Panny Márie. Bol na ceste, ktorou prichádzali pútnici od Záhorskej Bystrice. Dlhú dobu bol z neho zachovaný len podstavec a ako vyzerala krížová nadstavba sa dodnes nevie.

V roku 2012 bol kríž nanovo postavený na pôvodnom podstavci. Na znovuobnovení kríža sa podieľala rodina Tomáša Turanského, o čom informuje nová donorská tabuľka. Na podstavci je vytesaný nápis, ktorý objasňuje, že v roku 1930 prišlo len k preloženiu kríža na toto miesto. Podľa tvaru podstavca sa dá povedať, že bude starší.

 

TENTO SV. KRIZ

BOL SEM PRELOZEN

PAMIATKU

JUBILEJNOM R

MARIATALY

1030-1930

 

RENOVATA A. D. MMXII

SOCIETAS CONDECORATIVA

STOMPHENSIS ET FAMILIA

TURANSKY THOMAS

 

Použitá literatúra: ??: Obnovený kríž na Bystrickej ul., Mariatál 1/2013, str.17