Marianka - kríž (1856) v chotári

V chotári Marianky, východne od obce, na križovatke lesných ciest, z ktorých významnejšia je tá ktorou prichádzali pútnici spoza Malých Karpát od Svätého Jura (pri Bratislave), sa nachádza Biely kríž. Je z roku 1856, ktorý je na kríži vyrytý s menom zakladateľa aj s letopočtami ďalších opráv. Najvýraznejšou výtvarnou časťou kríža je pohľadová doska podstavca riešená ako neogotické okno. Sochy Krista a Panny Márie majú ľudový výraz. Naposledy bol kríž zrenovovaný roku 2003 a ešte neskôr k nemu vybudovali nákladný drevený prístrešok s odpočívadlom.