Marianka - Kalvária (1936)

Na svahu pútnického miesta sa nachádza súbor Krížovej cesty zložený zo 14. zastavení vo forme presklených kaplniek. Na mieste 12. zastavenia je trojica krížov. V súčasnosti sú to železné kríže vysoké 4 m. Ústredný kríž je masívnejší a o niečo vyšší,  je doplnený o plastický korpus Krista, kým na krížoch lotrov sú len plechové korpusy ukrižovaných.

   Kongregácia Bratov Tešiteľov prevzala v roku 1927 správu pútnického miesta. Už krátko nato sa rozhodla na svahu postaviť Kalváriu. Základný kameň Kalvárie položili 21. 9. 1930. V roku 1934 bolo už sedem kaplniek postavených a pravdepodobne už v tej dobe bola na mieste 12. zastavenia trojica železných krížov s plastickým korpusom Krista a s plechovými korpusmi lotrov. Bolo to však len dočasné riešenie, plánovalo sa na ich mieste tiež zastavenie s kaplnkou. 8. 9. 1936 slávnostne Kalváriu posvätili za účasti asi 80 tisíc pútnikov. 20. septembra toho roku položili základný kameň kaplnky pre 12. zastavenie. Kaplnka sa už však nikdy nepostavila.

   Trojica krížov sa do dnešných čias zachovala v podstate v pôvodnom stave, nezmenili sa korpusy lotrov, nahradila sa tabuľka INRI, nahradila sa plastika Krista,ktorá pod nohy dostala drevenú konzolu. Medzi rokmi 2008 a 2010 z hlavného kríža sňali oplechovanie. V roku 2009 nahradili pôvodnejšiu drevenú sochu Krista kópiou z epoxidu.

 

Použitá literatúra:

P. Xavér Stan. Čík: Dejiny Mariatálu, Marianka 1942, 272 str.

Bratia Tešitelia Božského Srdca v Mariatáli: Milí Priatelia a ctitelia Matičky Talenskej! Čo sa deje všetko v Mariatáli! (štvorstranový propagačný leták asi z roku 1935)