Marianka - Kalvária (1936)

Na svahu pútnického miesta sa nachádza súbor Krížovej cesty zložený zo 14. zastavení vo forme presklených kaplniek. Na mieste 12. zastavenia je trojica krížov. V súčasnosti sú to železné kríže. Ústredný kríž je masívnejší a o niečo vyšší, je doplnený o plastický korpus Krista, kým na krížoch lotrov sú len plechové korpusy ukrižovaných.

Kongregácia Bratov Tešiteľov prevzala v roku 1927 správu pútnického miesta. Už krátko nato sa rozhodla na svahu postaviť Kalváriu. Základný kameň Kalvárie položili 21. septembra 1930. V roku 1934 bolo už sedem kaplniek postavených a pravdepodobne už v tej dobe bola na mieste 12. zastavenia trojica železných krížov s plastickým korpusom Krista a s plechovými korpusmi lotrov. Bolo to však len dočasné riešenie, plánovalo sa na ich mieste tiež zastavenie s kaplnkou. 8. septembra 1936 slávnostne Kalváriu posvätili za účasti asi 80 tisíc pútnikov. Ešte v ten mesiac položili základný kameň kaplnky pre 12. zastavenie. Kaplnka sa už však nikdy nepostavila.

Trojica krížov sa do dnešných čias zachovala v podstate v pôvodnom stave, nezmenili sa korpusy lotrov, nahradila sa tabuľka INRI, nahradila sa plastika Krista, ktorá pod nohy dostala drevenú konzolu. Medzi rokmi 2008 a 2010 z hlavného kríža sňali oplechovanie. V roku 2009 nahradili pôvodnejšiu drevenú sochu Krista kópiou z epoxidu.

 

P. Xavér Stan. Čík: Dejiny Mariatálu, Marianka 1942;
Bratia Tešitelia Božského Srdca v Mariatáli: Milí Priatelia a ctitelia Matičky Talenskej! Čo sa deje všetko v Mariatáli! (štvorstranový propagačný leták asi z roku 1935)