Malé Leváre - kríž (1925) v chotári

V chotári obce na poľnej ceste za ihriskom je jednoduchý železný kríž. Krátko po 2. svetovej vojne tu stál drevený kríž bez korpusu Krista. K zámene za železný mohlo prísť v 80. rokoch minulého storočia. 

Nasledujúce informácie o histórii kríža sú prevzaté od T. a H. Gúthových. Pôvodný kríž, ktorému sa hovorilo Panský, bol drevený a stál pri majeri o dvesto metrov bližšie k obci. Podľa máp pochádzal aspoň z polovice 19. storočia. Keď tu stavali počas prvej československej republiky ihrisko, kríž premiestnili na terajšie miesto. Kríž bol postavený so základinou 42 korún, ktorá do konca roka 1924 narástla na 136 korún. Peniaze boli uložené v Priemyselnej banke v Malackách. Na jar roku 1925 bol kríž po víchrici zničený. Jozef Hujsa a Jozefína Hujsová toho roku dali postaviť na jeho mieste nový drevený kríž, na ktorom ponechali plechový korpus Krista z toho starého. Novú základinu už nebolo potrebné skladať. Farár Július Privrel ho vysvätil asi koncom spomenutého roka.

 

Toni Gúth, Helena Gúthová: Levárky, Bratislava 1997, str. 196