Malé Leváre - kríž (1900) v chotári

Kamenný kríž z roku 1900 je postavený na ceste do Gajár pri rázcestí k vodnej nádrži Šutrovňa. Dali ho postaviť bratia Hurbanoví, ktorí v roku 1899 odišli do Ameriky, na rodičovskom poli v chotárnej časti Puoščina. Asi v roku 1993 kríž rozbili vandali. Po troch rokoch ho na svoje náklady zrenovoval Timotej Valovič, chatár zo Šutrovne. V máji 1996 bol kríž posvätený farárom Floriánom Michalom. (Tieto údaje o histórii kríža sú prevzaté od T. a H. Gúthových.)*

Kríž si aj po znovupostavení zachoval pôvodný tvar. Je na ňom aj signatúra výrobcu (F. Hruschak). Po telese kríža sú vyryté nasledovné nápisy:

 

Pochválen buď

pán

Ježiš Kristus

 

Vystavili k ucti Boži

a na památku

Kristu pánu

Jan Hurban

a

Martin Hurban

v roku 1900.

 

Zrenovoval chatár

Timotej Valovič

v roku 1996.

 

* Toni Gúth, Helena Gúthová: Levárky, Bratislava 1997, str. 197, 198