Malacky - kríž drevený za mestom

Za mestom pri ceste do Rohožníka, len pár metrov za diaľnicou je drevený kríž (vysoký cca 2,5 m). Jeho pravdepodobným predchodcom by mohol byť kríž, o ktorom P. Hallon uviedol nasledovné údaje. V roku 1783 sa spomína drevený kríž bez korpusu Krista na rohožníckej ceste. Pred rokom 1851 bol obnovený Antonom Brumichom, ktorý ho opatril základinou 8 zlatých a dal naň pripevniť plechový korpus Krista. Kríž bol zakreslený už počas 1. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska a od 3. vojenského mapovania je na mapách nepretržite zaznamenaný až do dnešnej doby.

 

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 80