Malacky - kríž (1892) v meste

Na Pezinskej ceste trochu skrytý v rade domovej zástavby sa nachádza kamenný kríž z roku 1892. Štefan Vísmek dal postaviť tri kríže a dnes je len tento zachovalý v pôvodnom stave. V kartuši podstavca je vyrytý rovnaký text, aký mali aj jeho ďalšie dva kríže v Gajaroch.

 

Kríž tento

na čest a chválu

Božú a k pozbudzeňú

K vďačnosti za nás

ukrižovaňému

pomimo idúcych:

už podruhé Z púti

Jerulazemskej, a z

Rimu šťastlive sa

navrátiac, na vlastné

útraty postavit dal 1892

Štefan Vismek

rodiak Gajarsky.

 

K histórii Vísmekovho kríža v Gajaroch na Malackej ceste som citoval Pavla Hallona a širšiu variáciu tejto verzie uvádza aj Vladimír Šíp pri tomto kríži z Malaciek, kde sa Vísmek presťahoval. Všetky tri kríže sú rovnaké a aj vyrytý nápis, vrátane letopočtu vzniku 1892, je rovnaký. Vísmek dal teda tieto kríže postaviť po svojom presťahovaní do Malaciek. Hallon uvádza pri malackom kríži upresnený dátum 13. september 1892. Najskôr ide o vysviacku kríža.

 

V. Šíp, J. V. Trebišovský: Malacky - kapitoly z dejín mesta, Malacky 1996, str. 79;

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 81