Malacky - kríž (1863) na cintoríne

Na starom malackom cintoríne je ústredný kríž s nábožným nápisom na podstavci doplneným o letopočet, pričom samotný granitový kríž už je z novšej doby. Liatinový korpus Krista je ale zachovalý z pôvodnejšieho kríža.

P. Hallon (pracoval so zápisnicou kanonickej vizitácie malackej fary z roku 1756) napísal, že kríž postavili v roku 1863 a jeho predchodcom v roku 1755 bol drevený kríž, okolo ktorého pochovávali chudobných ľudí.* V. Šíp uviedol, že kríž je z roku 1867.** M. Macejka doplnil, že v roku 2008 bol kríž rekonštruovaný Ivanom Juricom, ktorý pracoval zadarmo a ktorý nakoniec rozhodol o konečnej podobe letopočtu (1868) z nejasného pôvodného nápisu.*** A tiež publikoval foto pôvodného kríža asi z roku 1940, z ktorého je zjavné, že samotný pôvodný kríž na podstavci bol veľmi masívny.****

 

OTČE

V RUCE TVÉ

DUCHA

POROUČÍM

1868

 

* Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti. Malacky 1993, str. 75

** Vladimír Šíp, Július V. Trebišovský: Malacky – kapitoly z dejín mesta II. Malacky 1996, str. 80

*** Martin Macejka: Zaujímavosti o starom cintoríne (9. 8. 2008), in: www.malackepohlady.sk

**** Martin Macejka: Starý cintorín v Malackách (1. 11. 2012), in: www.malackepohlady.sk