Lozorno - kríž nad Čukláskovým strmochom

Vchotári Lozorna je v lese Červený kríž od nepamäti. V obecnom spravodaji (Spravodaj obce Lozorno 1/2005, str. 6) označili miesto, kde sa nachádzal nad Čukláskovým strmochom, ale keďže je na svojom mieste už od nepamäti, na mapách sa jeho okolie označuje u Červeného kríža. Bol pravdepodobne vždy drevený a aspoň istý významný čas natretý červenou farbou, aj keď ten ktorý sa dochoval do roku 2003 bol žltý a určite viackrát zospodu odhnitý, pretože bol hádam len meter vysoký a odpadávali z neho ramená. Za ním sa nachádzalo zhnité brvno z ešte staršieho kríža. V nasledujúcom období pred rokom 2007 ho dobrí ľudia obnovili. Zhotovili nový nevysoký drevený kríž červenej farby, ktorý na kovových svorníkoch ukotvili do drobného betónového základu. Kríž má tak šancu prežiť v poriadku dlhšiu dobu. Zároveň trochu posunuli jeho umiestnenie na frekventovanejšiu križovatku lesných ciest. Jedna z nich je vyznačená turistickou zelenou značkou. Starý rozpadnutý kríž nájdete na lesnej ceste 150 metrov severozápadne.