Lozorno - kríž (1975) v obci

V Lozorne na Hlavnej ulici vedúcej do Jablonového je nový kamenný kríž z roku 1975. Tento letopočet je vytesaný do granitového hranolu, ktorý slúži ako podstavec pod jednoduchým krížom z lešteného umelého kameňa. Podľa máp na tomto mieste stával kríž už pred rokom 1938. V tom období bol ešte mimo zástavby obce.

 

   KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ  

ROD. MINAROVIČOVA    

ROKU 1975