Lozorno - kríž (1959) v chotári

V chotári obce na bývalej ceste zo Stupavy do Malaciek bolo rázcestie do Lozorna. Tu podľa máp stával kríž už pred rokom 1938 a na jeho mieste dali postaviť manželia Mundových roku 1959 nový granitový kríž. Po roku 2000 (ale možno už dávno predtým) bol rozbitý a zvalený. Na zachovalej kamennej tabuľke bol vyrytý nápis:

 

   KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ  

VENOVALI

RUDOLF A MANŽELKA

MUNDOV

V ROKU 1959.