Lozorno - kríž (1916) v chotári

V chotári Lozorna nad golfovým ihriskom je kamenný kríž z roku 1916. Dátum vzniku aj mená zakladateľov sú uvedené tabuľke (dnes už rozbitej) vsadenej do podstavca. Do podstavca je vyhĺbené rokokové okno so spomenutou tabuľkou. Predel od samotného kríža tvorí hlboký masívny reliéf s rastlinnými motívmi. Ramená kríža sú ukončené výrazným ďatelinovým trojlistom. Kríž má najbližšieho príbuzného pred kostolom v bratislavskej Vrakuni.

 

Boh miloval svet.

Dujnič Josef

Janoš Marija

1916.