Lozorno - kríž (1912) pri cintoríne

Pri cintoríne je kríž s Pietou z roku 1912, ktorý je zaznamenaný v tabuľke vloženej do podstavca. Podstavec oddeľuje od Piety prečnievajúca rímsa, vpredu podopretá jednou viacnásobne horizontálne členenou konzolou. Za Pietou je vlastný kríž s drapériou. Kríž bol sem premiestnený z iného miesta chotára obce.* Z toho dôvodu má rovnakú úpravu základovej dosky  a rovnaký neodborne dotesaný letopočet 1983 (pravdepodobný dátum premiestnenia), ako vedľajší kríž z roku 1811.

 

PPJK Tuto sochu dala postavit

ku cti a chvale Božej

sédmibolestnej Pani

MARIJE,

Kovanics Dorota rod. Gábriš

Manželka po Jánovi Kovanič

roku 1912.

 

* Juraj Turcsány a kol.: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 166