Lozorno - kríž (1900) pri cintoríne

Pri cintoríne je kríž (3,5m) z roku 1900, ako je to zaznamenané na kamennej tabuľke vloženej do podstavca. Nápis je zdobený rozvilinami. Pri ceste k cintorínu je celkom trojica krížov, ktorá sem mala byť premiestnená z odľahlejších častí chotára.* Tento je k vchodu cintorína najbližšie a pravdepodobne ho premiestnili neskôr než zvyšné dva.

 

   Ku cti a chvále božej venovali  

Ondriaš Florian

a manželka

rod. Gabriš

Roku Pána 1900.

 

* Juraj Turcsány a kol.: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 166