Lozorno - kríž (1897) pred kostolom

Pred kostolom v Lozorne v kovanej ohrádke je kamenný kríž (3,5m) z roku 1897, ako o tom svedčí nápis v tabuľke vloženej do nosného kubusu. Iniciály nápisu sú v rozvilinovej výzdobe. Najprepracovanejšou časťou kríža je ústredné teleso s nikou v celkovej pseudobarokovej úprave.

 

Vistavit dali Ku cti Pana,

Ježiše a Jeho milej Matce Mariji

   DUJNIČ IGNAC a manželka rodena JOZEFKA ONDRIAŠ  

roku 1897.