Lozorno - kríž (1895) v chotári

V chotári Lozorna na bývalej ceste zo Stupavy do Malaciek, dnes pri diaľnici je kamenný kríž z roku 1895. Datujúci nápis je na drobnej tabuľke vloženej v spodnej časti štíhleho podstavca pod plochou nikou s reliéfom Panny Márie. Nika je inscenovaná medzi zaklenutými pilastrami napodobujúcimi stĺpy s hlavicami. Drobný krížový nadstavec je oddelený profilovanou prečnievajúcou rímsou.

 

Ku cti a chwáli

Boha postawili

Haramia Jozef a manzel

   ka Katarina V Roku 1895