Lozorno - kríž (1880) v chotári

V zalesnenom chotári obce pri ceste na vrch Ohek je liatinový kríž pravdepodobne na murovanom podstavci. Dal ho postaviť gróf Alojz Károlyi, keď tu v roku 1880 zastrelil pytliak jeho poľovníka. Táto nešťastná udalosť je na kríži zaznamenaná na dvoch tabuľkách v nemeckom a slovenskom jazyku. Turistický oddiel z Lozorna, známy aj svojimi kresťanskými aktivitami, dal kríž opraviť. Po obnove bol 7. októbra. 2006 bol po obnove vysvätený vdp. Jánom Mozoľom. Je možné, že pri obnove prišlo zároveň k drobnému premiestneniu kríža na prístupnejšie miesto.

 

An dieser Stelle
wurde mein lieber Schweißjäger
Leopold
SZÝLLABA
in treuer und mathiger
Pflichterfüllung
am 12. Oktob. 1880
vom Raubschützen
Martin Dujnič miček
erschossen.
Na tomto mieste
bol moj milý myslivec
Leopold
SZÝLLABA
pri konání svojej vernej
a neohroženej služby
12. rijna 1880
od zákerníka
Martina Dujnič míčka
zastrelen.

Alojz Dvoran: Informácie o aktivitách turistického oddielu, in: Spravodaj obce Lozorno 3/2006, str. 7