Lozorno - kríž (1831) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kríž z roku 1831, ktorý je vytesaný v kartuši podstavca veľkými grafémami. Je z radu krížov so solárnym znakom rozšírených na južnom Záhorí.* V roku 2003 bol opravený a je na cintoríne, ktorý bol založený asi v tom istom roku ako kríž.**

 

* Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 5-8

** Juraj Turcsány a kol.: Lozorno monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 166