Láb - kríž (1833) v chotári

Pri ceste do Plaveckého Štvrtka, na hranici lábskeho chotára, je kamenný kríž zo skupiny krížov so solárnou ružicou. Podľa vytesaného nápisu by mal byť z roku 1833. P. Hallon kríž nedatuje a uvádza, že ho zo základinou 20 zlatých dal postaviť roľník Ján Chmela.

 

Ku cti a chvale Božej

postavit dal

Jan Chmela

1833

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98