Láb - kríž (1832) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kamenný kríž z roku 1832. Je to farárska varianta zo skupiny krížov so solárnou ružicou.* Bol postavený z pozostalosti po farárovi Jánovi Šalamonovi, ktorý zomrel na choleru. Dáta jeho života sú zaznamenané v latinčine na kamennej tabuľke vloženej do podstavca. Podľa P. Hallona obete epidémie cholery v Lábe mali svoj vlastný cintorín v mieste usadlosti Karola Martinca. V roku 1836 na ňom postavili kríž z tvrdého dreva.**

 

P. M.

IOANNIS  EV.  SALAMON

Presbyteri 56.

Parochi Labensis 46.

et V. Archidiaconi Distr. Stompfensis

39. Annis.

Nat. Kurovce in C. Zemplin.

27. Maii 1749.

Denat. in Lab. 25. Aug. 1831.

 

 

* Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in Záhorie 2/2012, Skalica, str. 5-8

** Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 97