Láb - kríž (1810) v obci

V obci na ulici k Orthovmu mlynu je drevený kríž, chránený plechovým krytom. Náznak nečitateľného nápisu je na plechovej tabuľke pod plastikou Krista. Kríž je zachovalý a vyzerá byť z novšej doby. Na nohe kríža je kovová ružica (zvyšok držiaka lampáša, ktorý sa nezachoval).

Kríž by mohol byť nasledovníkom dreveného kríža, ktorý podľa P. Hallona nechal v roku 1810 postaviť so základinou 40 K Ján Blažek pri ceste do Lozorna. Vtom čase stál kríž za obcou.

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98