Láb - kríž (1743) pri kostole

Pri kostole je pylónový kamenný kríž (4 m) z roku 1743. Letopočet je vytesaný na útlom podstavci. Veľmi podobný kríž, líšiaci sa len v detailoch, je pred kostolom v Zohore.

Súčasný kostol kostol v Lábe vysvätili v roku 1748, keď ho stavali už dlhšiu dobu od roku 1722(?).  Bol pri ňom i cintorín, na ktorom sa pochovávalo až do roku 1779. Na tom stál kamenný kríž s ukrižovaným Kristom. Nevedno, či ho možno stotožniť s krížom z roku 1743.

 

Použitá literatúra: Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999