Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne

Pri vchode cintorína je ústredný kamenný kríž s pomerne originálnym podstavcom. Trochu to potom navodzuje otázku, či samotná krížová nadstavba nie je postavená na druhotne použitom podstavci.

K histórii ústredného kríža na cintoríne v obci preberám údaje od P. Hallona. Cintorín zriadili v roku 1786 za obcou pri ceste do Perneku. Na tomto mieste už predtým stával drevený kríž, ktorý tam  dal postaviť Pavol Cabada so základinou 20 denárov. Pri zriadení cintorína postavili namiesto neho nový kríž. V roku 1852 Andrej Pospíšil na náklady Jozefa Cíferského a Anny Pálkovej vyhotovil za 16 zlatých sochu Krista, ktorú na kríž pripevnili. V roku 1897 darovala Terézia Kazičková 300 zlatých, aby dali spraviť na cintoríne nový kríž z kameňa. Posvätil ho malacký dekan J. Kováč. Neskôr kríž premiestnili na iné miesto cintorína.*

Do akej miery je možné tieto informácie vzťahovať ku krížu pri vchode je otázne. Kríž dnes najmä výzorom podstavca pôsobí starobylejšie, než z roku 1897. Navyše uvedená suma sa zdá na jeho výrobu privysoká, peniaze boli možno súčasťou jeho fundácie.

 

* Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 34, 35