Kuchyňa - kríž (2. pol. 18. stor.) pri kaplnke sv. Rócha

Príbeh, ktorý sa viaže k tomuto krížu, publikoval P. Hallon. Je jeden z najtajomnejších v regióne.

Pri stavbe mlyna pri kostole v obci našli zvláštny kameň s Kristovou šľapajou. Navyše vraj z neho striekala tekutina podobná krvi. Kameň odviezli mimo obce smerom na Pernek a zložili ho pri studničke. V roku 1703 tam vybudovali aj kaplnku sv. Rócha. Kameň a studnička si časom získali prívlastok zázračné a uzdravujúce. Chodili tam pútnici. Roku 1760 prišli Stupavčania, kameň odviezli a zamurovali ho do základov kostola sv. Štefana v Stupave. Kuchyňský richtár Pavel Pálka dal priestor studničky upraviť. Na mieste, kde býval kameň, nechal postaviť kamenný kríž. K tejto informácii P. Hallon dátum nepriradil, ale z ním  publikovaného zoznamu richtárov obce je známy jeden rok 1787, kedy Pavel Pálka v úrade pôsobil. Kríž tak môžme datovať do 2. polovice 18. storočia. Kríž je na štíhlom pilieri a takéto kríže boli charakteristické pre obdobie 18. storočia. V regióne máme podobné v Zohore a Lábe.

 

Použitá literatúra:  

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 31, 32, 94,

Pavol Hallon: Posvätný kameň a zázračná studnička v Kuchyni, in: Záhorie 3/2003, str. 14 - 16