Kuchyňa - kríž (1832) pri židovskom cintoríne

Za obcou pri židovskom cintoríne sa nachádza cholerový cintorín. Tu masovo na jedno miesto pochovávali obete epidémie z roku 1831. Miesto je označené osamelým krížom. Hallon uvádza, že ho vztýčili nad hrobom farára Jána Kasanického, ktorý podľahol cholere. Kríž vysvätil pernecký farár Anton Markovič 8. 7. 1832.* Dnes ho zdobí kamenná tabuľka s nápisom, ktorú naň pripevnili po roku 2006. Kríž by si zasluhoval opravu najmä kvôli poničeným sochám Krista a Panny Márie.

Kríž je blízkym príbuzným skupiny krížov so solárnym znakom.**

 

JÁN KASANICKÝ

 

V ROKOCH 1799 – 1832

KATOLÍCKY KŇAZ V KUCHYNI

POČAS CHOLEROVEJ EPIDÉMIE

OBETAVO POMÁHAL A

ZAOPATROVAL CHORÝCH,

PRIČOM SA SÁM NAKAZIL A

V R. 1832 ZOMREL.

 

NECH ODPOČÍVA V POKOJI.

 

* Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 23, 35

** Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 6-8