Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou

Nižšie popísanú históriu tohto kríža preberám od P. Hallona.* V roku 1829 obec dala na svoje náklady postaviť drevený kríž v lokalite Čistko pri ceste do Rohožníka. Zaviazala sa zároveň, že kríž bude udržiavať a hradiť všetky náklady s opravami, aj keby ho mala znovu vystavať. K tomu nakoniec aj prišlo v roku 1992, keď si obec na svoj záväzok spomenula a nový drevený kríž postavila pri kaplnke sv. Anny, ktorá je z roku 1851.

 

* Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 35, 36; (Autor zároveň publikuje prepis zakladateľskej listiny tohto kríža z 8. júna 1829.)