Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole

Pri bráne kostolného areálu, kde bol v stredoveku cintorín, stojí monumentálny kríž. Od P. Hallona sú nasledujúce relevantné informácie o kríži. Pri bráne cintorína dal postaviť v roku 1756 Ján Foltín kamenný kríž. V rokoch 1825 a 1849 ho opravovali. Ďalšiu opravu vykonali v roku 1912 a nasledujúci rok ho vysvätili.*

V roku 1912 bol kríž v skutočnosti nanovo postavený. Vytesali ho u F. Štáblu v Hodoníne (výrobca je signovaný na nosnom kubuse). Na podstavci je pripevnená tabuľka, ktorá zachytáva históriu existencie kríža.

 

Starý kríž podstavený

v roku 1756.

zkrz

JÁNA FOLTIN.

Zakladina zväčšená

zkrz dp. farára

JÁNA KASANICKY.

Znovu postavený

v roku 1912.

 

* Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 35