Jakubov - kríž (1994) v obci

Pri hlavnej ceste prechádzajúcej stredom obce je granitový kríž z roku 1994. Na pylóne kríža je pozlátený nápis KU CTI A SLÁVE BOŽEJ. Na podstavci je kamenná tabuľka zakladateľov kríža, ktorými bolo urbárne združenie a obec.

 

ZDRUŽENIE

URBARIALISTOV

A OBEC JAKUBOV

1994