Jakubov - kríž (1884) pri kostole

Pri kostole v obci je kamenný kríž z roku 1884. Letopočet vzniku má zaznamenaný na podstavci. Iné nápisy nenesie. V tesnej blízkosti kríža stál statný strom a podrastajúce korene spôsobovali jeho nakláňanie. Po oprave v roku 2014 kríž preto trochu posunuli smerom ku ceste. Zároveň sa zmenila aj jeho orientácia a kríž získal nový vzhľad.