Jablonové - misijný kríž (2013)

Na záver týždňových misií vo farnosti, iniciovaných farárom Milanom Naďom, bol 3. novembra 2013 požehnaný misijný kríž, ktorý pri tejto príležitosti vztýčili pred kostolom. Misie s rovnakým programom bežali súbežne v Perneku, keďže domovským sídlom farára je práve táto obec, odkiaľ spravuje aj farnosť v Jablonovom.