Jablonové - kríž (1956) v obci

V severnej časti obce je granitový kríž z roku 1956, ako je to zaznamenané na zakladateľskej tabuľke z čierneho skla. Podľa nápisu bol kríž vtedy znovu postavený obyvateľmi obce. Ten starší by tu podľa máp mohol stávať od 2. polovice 19. storočia.

 

TENTO KRÍŽ

Z LÁSKY KU SPASITELOVI

ZNOVU POSTAVIŤ DALI

VERIACI Z JABLOŇOVÉHO

V ROKU PÁNA 1956