Jablonové - kríž (1931) za obcou

Za obcou pri ceste do Lozorna je v kovanej ohrádke pieskovcový kríž z roku 1931. Na mramorovej tabuľke pod ústredným telesom kríža sú mená zakladateľov Valentína Jankových a manželky Márie, rod. Tomašových.

 

Ku cti a chvále Božej postaviť dali:

VALENT JANKOVÝCH

a jeho manželka MARIA

rod. TOMAŠOVÝCH

r. 1931.