Jablonové - kríž (1886) v obci

Na ulici smerujúcej k železnici je kamenný kríž, ktorý dal postaviť Martin Jankovych s manželkou Annou, rod. Prokop, v roku 1886, v tej dobe to bolo mimo intravilánu obce. Zakladateľský nápis, vytesaný na nosnom kubuse, nie je pravdepodobne pôvodný, ale je až z doby obnovy kríža, keď bol kríž asi nanovo postavený.

 

TENTO KRÍŽ ZALOŽIL KU CHVÁLE BOŽIEJ

MARTIN JANKOVYCH

A JEHO MANŽELKA

ANNA ROD. PROKOP

ROKU 1886.

ZNOVU JE POSTAVEN.