Jablonové - kríž (1866) v obci

Pri hlavnej ceste v severnej časti obce je liatinový kríž na veľkom hranolovitom murovanom podstavci v železnej ohrádke. Na podstavci sú zaznamenané dva letopočty 1866 a pod ním 1981. Starší by mohol byť rokom vzniku, novší rokom zásadnejšej obnovy kríža.