Jablonové - kríž (1826) pri kostole

Za loďou kostola v obci je kamenný kríž z roku 1826, ako je to vyryté na podstavci. V prípade tohto kríža je pôvodný pravdepodobne len podstavec v jednoduchom prevedení na niekoľkých nosných kubusoch. Podstavec je zakrytý hrubou rímsou, nad ňou je ešte asi pôvodný hranol, ale samotná krížová nadstavba bola zrejme dorobená pri niektorej oprave.

 

Napamátku

Janna Jurtča

zeswu manželku Anku

Roku 1826