Jablonové - kríž (1824) na cintoríne

Ústredný kríž na cintoríne v obci bol podľa zakladateľského nápisu, vytesaného na podstavci, postavený v roku 1824 z prostriedkov Anny Krchniačky.

 

POBOZNOST

ANKI KRCHNYAČKI

WISTAWILA ROKU

1824.