Jablonové - drevený kríž pri ceste do Lozorna

V chotári obce pri ceste do Lozorna je jednoduchý drevený kríž. Pred rokom 2013 prešiel obnovou. Pri nej sa použilo pôvodné drevo kríža, pričom sa znížila jeho výška. Ponechala sa tabuľka INRI a veľký plechový korpus Krista sa nahradil drobnou liatinovou soškou. Podľa máp stával kríž na tomto mieste od 2. polovice 19. storočia.