Jablonové - drevený kríž pri ceste do Lozorna

V chotári obce pri ceste do Lozorna je jednoduchý drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Podľa máp stával kríž na tomto mieste od 2. polovice 19. storočia.